سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباسعلی منزلی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
عبداله برهانی فر – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مقاله کارایی واحد های تصمیم گیرنده (DMU) را با فرض اینکه بعضی از مولفه های خروجی آنها نامطلوب باشند، تعیین نموده ایم. ما در ابتدا مجموعه امکان تولید مناسبی را با توجه به این مفروضات تعریف کرده، سپس روش جدیدی را برای تعیین کارایی در حالت نامطلوبی برخی از مولفه های خروجی در واحدهای تصمیم گیرنده، ارایه داده ایم