سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک یوسفی خانقاه – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
ابراهیم بابائی –
سعید عباپور –

چکیده:

می تواند باعث کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ، DG بهبود کیفیت توان، تغییر در قیمتهای بازار، به تعویق انداختن هزینه های مربوط به ارتقاء شبکه و حتی حل بعضی از مشکلات مربوط به طراحی شبکه شود. البته این مزایا زمانی به حقیقت تبدیل می شوند که تعیین مکان واندازهDGبصورت درست صورت گیرد و وضعیت بازاربه درستی شناخته شود. در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن وضعیت های مختلف بازار و حضورDGبه صورت متمرکز در یک باس یا بصورت متعدد سود حاصلاز حضورDG به حداکثر برسد و با ایجاد یک توازن بینمزیت هایDGو وضعیت شبکه و بازار صاحبان DG وDiscos به سود برسند. سعی شده است تأثیر تک تک پارامترها در تابع هدف و نتیجه تأثیر آنها بر روی مکان واندازهDG دیده شوند. برای واقعی تر و قابل اعتمادتر بودن نتایج و مشاهده تأثیرات بلند مدت حضورDG در شبکه بصورت سالانه یک رشد بار برای ۵ سال در نظر گرفته شده است و نتایج برای شبکه بدون منابعDG و با منابعDG مقایسه شده است.