سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میترا مذهب جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – قدرت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

افزایش روز افزون واحدهای تولید پراکنده اهمیت آنها را در سیستم قدرت افزایش می دهد. فاکتورهای بسیار جدی که روی اثرات تکنیکی تاثیر می گذارند نوع، اندازه و مکان تولید پراکنده در سیستم قدرت است. مکان و اندازه تولید پراکنده بایستی برای ماکزیمم نمودن سود و کاهش اثرات آن بر سیستم قدرت بهینه باشد. مکان نامناسب در برخی موقعیت ها می تواند سبب کاهش سود و حتی به خطر افتادن عملکرد باقی سیستم گردد. در این تحقیق با بهره گیری از الگوریتم گروه ذرات به تعیین مکان و اندازه مناسب تولیدات پراکنده در سیستم های توزیع پرداخته شده است. برای بررسی کارایی این روش، شبیه سازی بر روی شبکه ۳۳ با سه نمونه انجام شده و نتایج با مطالعات پیشین مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که با جایابی دو تولید پراکنده به جای یک تولید پراکنده علاوه بر کاهش سایز، تلفات و پروفیل ولتاژ بهبود بیشتری پیدا می کند.