سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

انا عبدالشاهی – کارشناس نظارت بر غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
مجتبی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
عطیه مهرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
زینب غفاری فارسانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

هدف از این مقاله تهیه راهنمایی برای ارزیابی امنیت انزیمهای استفاده شده در رژیم غذایی حیوانی است انزیمهای غذایی بطور عمومی به رژیم غذایی حیوانی به منظور افزایش دسترسی موادمغذی از طریق عمل روی ترکیبات غذا قبل یا بعد از مصرف در ناحیه معده اضافه می شود در مقابل انزیم های استفاده شده د رفرایند غذایی بطور عمومی در طول فرایند اضافه می شود و سپس قبل از مصرف غیرفعال یا حذف می شوند انزیمهای استفاده شده در هر دو نوع دارای ساختاری ناسالم از انزیمهای فعال و دیگر متابولیت ها از منشا اولیه بدست میایند بنابراین روش ارزیابی امنیتی برای هر دو نوع انزیم بیان شده است. ما پیشنهاد می کنیم که رسیدگی اولیه می بایست ماده اولیه تولید و مکانیسم سه طرحه برای عملیات فرایند ماده غذایی توسعه و برای امنیت غذا اختصاص داده شود.