سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا رضایی – گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
آزیتا سروری نوبهار – گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فعالیتهای کشاورزی از شاخهای مهم توسعه در کشورهایی مثل ایران محسوب می‌شود و این امر نشان از نیاز توجه بیشتر به این بخش است. فعالیتهای کشاورزی معمولا با اهداف حداکثر سود و حداکثر تولید انجام میشود و توجه کمتری به عوامل زیست محیطی می گردد. این امر باعث مشکلاتی مانند فرسایش خاک و کاهش باروری آن می‌شود، لذا اهمیت جلوگیری از تخریب خاک در حفظ و حراست آن که بزرگترین ثروت ملی یک مملکت است باید در رأس تمام مسائل قرار گیرد. در مورد حفظ وضعیت باروری خاک و حفاظت از آن در برابر فرسایش خاک باید مصرف کود‌های شیمیایی را به حداقل رسانید.) جوپی و همکاران،(۲۰۱۰٫ لذا در این مطالعه هدف، تعیین الگوی کشت بهینه استان خراسان رضوی تحت استراتژی زیست محیطی با استفاده از الگوی ژنتیک الگوریتم است. استراتژی زیست محیطی به صورت حداقل کردن مصرف کود نشان داده شده است. اطلاعات مورد نیاز از جهاد کشاورزی خراسان رضوی و سالنامه سال زراعی ۸۸-۸۷ جمع‌آوری شده است. نتایج نشان داد تحت استراتژی زیست محیطی محصولات سیب‌زمینی، پیاز، جو آبی، چغندر قند، گندم آبی، گندم دیم، جو دیم و کلزا به ترتیب دارای بیشترین سطوح زیر کشت می‌باشند.