سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا قادرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

در تصمیم گیری برای تعیین الگوی کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه شاخصهای بسیار مهم و اساسی وجوددارد که بنا به دلایل گوناگون نمی توان از آنها استفاده کرد بخش عمده ای از عدم تعادل در منابع آب ناشی از محدودیت طبیعی آن و بخشی دیگر متاثر از اقدامات و فعالیت های بشر در ارتباط با استفاده از منابع آب می باشد که در قالب تخصیص غیربهینه و استفاده غیراقتصادی منابع ظاهر می گردد مطالعه حاضر در پی دستیابی به الگوی بهینه کشت محصولات زراعی و تخصیص منابع کمیاب از جمله آب می باشد دراین پژوهش یک واحد زراعی ۷۰ هکتاری بوده و محصولات منتخب شامل گندم، می باشد نتایج حاکی از آن است که ترکیب روش برنامه ریزی آرمانی فازی کسری الگوی بهینه و دقیقتر و دارای سازگاری بیشتری با دنیای واقعی را نسبت به مدل برنامه ریزی خطی معمول نشان میدهد.