سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک ماننداکثر نقاط ایران اب مهمترین عامل محدود کننده توسعه کشاورزی می باشد بنابراین مهمترین مسئله درمدیریت اب عبارت است از ایجادتعادل بین عرضه و تقاضای آب و باتوجه به اینکه ارزش اقتصادی اب ارتباط مستقیمی با الگوی کشت محصولات زراعی و تراکم آنها داشته و این الگو طی سالهای بهره برداری دستخوش تغییرات زیادی می شود بایستی با بررسی این تغییرات در کلیه مناطق کشور وضعیت موجود اب از نظر الگو و تراکم با شرایط پیشنهادی مقایسه گردد. فعالیت های کشاورزی از شاخصهای مهم توسعه در کشورهایی همچون ایران محسو ب میگردد هرگاه تخصیص منابع در سطح تولید کنندگان و بنگاههای اقتصادی به حالت غیربهینه ای صورت گیرد نمی توان انتظار داشت که منابع در سطح کلان بصورت کارا تخصیص یابد در کشاورزی یافتن الگوی کشت زراعی بهینه با هدف کسب سودخالص حداکثر و با درنظر گرفتن محدودیتهایی مانند منابع اب خاک نیاز منطقه قیمت تعیین شده و غیره پیچیده بوده و با روشهای معمول مانند سعی و خطا نمی توان یقین نمود که ایا ترکیب کشت پیشنهادی دارای حداکثر سود خواهد بودیا نه . زیرا عملا بینهایت ترکیب کشت را باید مورد ازمون قرار داد در برنامه ریزی کشاورزی و تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی دریک واحد کشاورزی و یا در یک منطقه خاص از برنامه ریزی ریاضی استفاده می شود. دراین تحقیق که در شهرستان بشرویه صورت گرفته و جز مناطق خشک کشور محسوب می گردد جهت تعیین الگوی کشت بهینه از نرم افزار Lingo10 استفاده گردیده و در آن ابتدا وضعیت کلی منطقه از نظر اجتماعی زمین شناسی و اب و هوا بررسی و سپس محدودیتهای موجود در بخش کشاورزی شامل اب کد سم نیروی کارگری و ماشین الات تعیین و مدل معادلات آنتهیه گردید که د رنتیجه حل مدلهای مختلف معین گردید که در شرایطی که کلیه محدودیتها وجود دارد سطح زیر کشت محصول بایستی به شدت کاهش یابد حدود ۹۰ درصد