سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین رستمی – کارشناس ارشد سنجش از راه دور، مرکز آموزش کشاورزی میاندوآب
اورنگ بهمنش – دکتری هیدرولوژی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی میاندآب

چکیده:

امروزه بدون شک مدیریت جزء اصول اصلی کشاورزی پایدار و اصولی می باشد. به همین دلیل ابزار دقیق و علوم پیشرفته به کمک مدیریت به ویژه مدیریت مزرعه آمده است. مدیریت علمی مزرعه باعث افزایش تولید و برنامه ریزیهای اصولی در این زمینه می باشد. در این راستا در تحقیق حاضر با استفاده از امکانات سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه ها و پیمایشهای ماهواره ای اقدام به تعیین مساحت و الگوی کشت در مناطق جنوب و جنوب غربی دریاچه ارومیه در دو الگوی ترسالی و خشکسالی شد. برای این منظور از تصاویر آستر ۲۸ اسفند ۱۳۸۱، لندست ۱۲تیر ۱۳۸۱و تصاویر TM 14 خرداد سالهای۱۳۸۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۶۷ استفاده گردید. لایه های ترکیب کننده اصلی، شاخص اختلاف پوشش گیاهی نرمالیزه شده و تصویر با باندهای مختلف بکار گرفته شد. در مطالعه میدانی برای الگوهای مختلف از نقشه های طبقه بندی نظارت نشده و رنگی با ترکیب مختلف و همچنین از کشاورزان و بازدیدهای میدانی مختلف بهره برده شد. همچنین از داده های الگوی کشت و تاریخ کشت سازمان جهاد کشاورزی استان نیز استفاده گردید. پس از طبقه بندی با استفاده از ماتریس عدم قطعیت صحت کار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای الگوی خشکسالی (۱۳۸۰) به طور متوسط ۳۱/۸۲ درصد و برای الگوی ترسالی (۱۳۸۱) ۳۳/۸۰ درصد صحت کار وجود دارد. بررسی نقشه های بدست آمده نشان می دهد که در الگوی خشکسالی بر سطح زمینهای شور دریاچه ارومیه افزوده شده و سطح زیر کشت باغات تغییر محسوسی ندارد. اما کشت های تابستانه از ۶۲۱۸۱ هکتار در سال ۸۰ به ۶۱۳۲۴ هکتار در سال۸۱ کاهش یافته است. نکته قابل توجه این است که کشت های زمستانه از ۳۹۶۲۸ هکتار به ۴۰۹۲۳ هکتار افزایش یافته است.