سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رایگان شیرازی – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،دانشکده بهداشت
حسین ماری اریاد – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،دانشکده بهداشت
سهیلا رضایی – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،دانشکده بهداشت
ارسلان جمشیدی – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،دانشکده بهداشت

چکیده:

عدم کنترل زباله های بیمارستانی و بی توجهی به جمع آوری ، نگهداری، حمل و نقل ، و دفع صحیح آنها علاوه بر آلودگی آب ، خاک وهوا ، عوامل مساعدی را نیز جهت رشد حشرات موذی و میکروارگانیسم های خطرناک بوجود می آورد و به علت تعفن پذیری ، خطرات بهداشتی بالقوه دیگری نیز در پی دارند. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت موجود مدیریت زباله های بیمارستانی در شهر یاسوج بوده تا بتوان برنامه ریزی صحیحی جهت رفع مشکل موجود نمود . این تحقیق از نوع توصیفی – مقطعی بوده که در سال ۱۳۸۵ در سه بیمارستان صورت گرفت .داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه ها ، مشاهده، مصاحبه و مراجعه به بیمارستان های مورد مطالعه و اطلاعات میدانی جمع آوری شده است. بر اساس نتایج مطالعه می توان نتیجه گرفت وضعیت مدیریت مواد زاید بیمارستانی در بیمارستانهای یاسوج از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.