سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
جبارعلی ذاکری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
پریسا حاجی عبدالرزاق – کارشناس ارشد مهندس یخط و سازه های ریلی

چکیده:

دراین مقاله استخراج الگویی جدید جهت تعیین حداقل پوشش خاکی پلهای خاکی فولادی راه آهن مورد مطالعه قرارگرفته است چرا که با توجه به ویژگی خاص بارگذاری راه آهن و شکل هندسی خاص پلهای خاکی فولادکه برای تقاطعات غیرهمسطح راه و راه آهن مورد استفاده قرار میگیرد نمی توان از روابط موجود تعیین حداقل پوشش خاکی بهره برد روابط موجود برای پلهای خاکی-فولادی راه استخراج شده و تنها فاکتور موثر درآن شکل هندسی سازه است معیار اصلی درروابط موجود تعیین حداقل پوشش خاکی عدم گسیختگی کششی و لغزش گوه ای خاک روی سازه می باشد درحالیکه برای پلهای راه آهن قابلیت بهره برداری از خط باید بطور جدی مدنظر قرارگیرد. دراین راستا با توجه به معیار نشست مجاز خط و کنترل کمانش سازه پوشش خاکی پلهای خاکی فولادی به شکل قوسی خوابیده و جعبه ای با استفاده از روش اجزا محدود دو بعدی برای چهارابعاد هندسی مختلف و هریک با شش مقطع استخراج گردیدها ست.