سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- گروه عمران
سید محمود جزایری مقدس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- گروه عمران

چکیده:

در این مقاله تلاش شده است که الگوی توسعه پایدار شهر استهبان از دیدگاه لرزه خیزی م با توجه به جنبه های گوناگونی نظیر مکان یابی شهر ، سطح نسبی خطر زلزله و نیز محور توسعه آن ،بر مبنای نتایجحاصل از تحلیل احتمالاتی خطر زلزله که در قالب نقش های شتاب حداکثر زمین و شتاب طیفی ارائه شده است مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این نقشه های شتاب طیفی علاوه بر نشات دادن سطح نسبی خطر زلزله می توانند مبنای تعیین نسل جدید طیف های طراحی، یعنی طیف های خطر یکنواخت نیز باشند. نتایج حاصل نشان می دهد که با توجه به گسل های موجود به ، مکان یابی شهر استهبان به صورت کاملا مطلوبی انجام گرفته است و سطح خطر زلزله در ان نسبتا پایین است. همچنین نقشه های شتاب طیفی حاصل شده محور توسعه فعلی این شهر را تایید می کنند و توسعه در راستای یک محور شمال غربی به جنوب شرقی را ایمن ترین گزینه ممکن برای توسعه پایدار شهر استهبان معرفی می نمایند.