سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نیکو – گروه عمران واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
رضا کراچیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
سیدناصر باشی ازغدی – دانشجوی دکتری عمران – آب

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از قابلیت های مدلهای بهینه سازی بازی ماتریسی فازی مدل ماشین بردار پشیبان و شبکه های بیزی ساختار جدیدی برای مدیریت کیفی رودخانه ها در زمان واقعی ارائه شده است با استفاده ازروش تجارت مجوز تخلیه پیشنهادی به ازای محدوده وسیعی از بارهای الودگی درصدهای تصفیه تخلیه کننده ها مشخص شده و این اطلاعات برای اموزش شبکه بیزی و مدل ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است بدین ترتیب این امکان وجود دارد که در هر زمان برای بارهای آلودگی تخلیه شده به رودخانه میزان تصفیه و نحوه دادوستد بین تخلیه کننده هار ا تعیین نمود. برای تعیین میزان تصفیه واحدهای تخلیه کننده با استفاده از تجارت مجوز تخلیه بار الودگی در ابتدا منحنی تعامل بین اهداف بامدل الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II بدست امده است و سپس توسط مدل بازی مارتیسی با هداف فازی نقطه بهینه بروی منحنی تعامل که درواقع نقطه توافق بین تصمیم گییرندگان و ذینفعان سامانه رودخانه ای است بدست می اید.