سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
ایرج صالح – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
غلامرضا پیکانی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
مهدی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

امروزه بخش کشاورزی به عنوان یک بخش مهم اقتصادی نقش عمده ای در اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد این بخش علاوه بر تامین امنیت غذایی مساعدتهای قابل توجهی به سایر بخشها و کل اقتصاد می نماید که اهمیت فعالیت و تولید دراین بخش را چشمگیر می کنددر عین حال فعالیت کشاورزی همانند دیگر فعالیت های اقتصادی با اثرات جانبی زیست محیطی همراه است بسیاری از تحلیل های اقتصادی تنها برروی افزایش رفاه کشاورزی و حداکثرسازی سود آنها بدون توجه به عوامل زیست محیطی متمرکز شده است حال آنکه غفلت از آثار زیست محیطی فعالیت های کشاورزی می تواند پیامدهای سو و معضلات فراوانی برای جوامع بشری بوجود آورد هدف از این تحقیق به کارگیری روشی است تا علاوه بر اهداف اقتصادی اهداف زیست محیطی را نیز مدنظر قرا ردهد لذا دراین مطالعه از یک مدل برنامه ریزی اماری استفاده شده است.