سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهروز درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی آبی در روستای حمیدآباد شهرستان اردبیل دراستان اردبیل با استفاده از روش برنامه ریزی خطی می باشد دراین تحقیق از برنامه ریزی خطی ساده و نرم افزارهای QSB ی LIDO برای پیدا کردن ترکیب بهینه الگوی کشت و بالاترین سوداین ترکیب بهینه کشت استفاده شدهاست دریافته های تحقیق مساحت بهینه زمین برای کشت گندم ۱۱/۹ هکتار برای سیب زمینی ۷۹/۷ هکتار و برای جوآبی صفر هکتار اختصاص می یابد از محصول جو دراین الگو برای کشت به سبب سود آوری کم نسبت به مقدار محصولات دیگر استفاده نمی کنیم میزان سودی هم که با توجه به این بهینه کشت بدست می آید برابر با ۸۸۴٫۶۱۸٫۳۰۰ ریال می باشد این تحقیق نشان میدهد که کشت سیب زمینی سودآوری بالایی برای کشاروزی منطقه خواهد داشت و جایگزینی مناسب برای کشت محصولات دیگر می باشد با توجه به آن به کشاورزان منطقه توصیه می شود که به کشت این محصولات اقدام نمایند.