سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هادی فرهادیان – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سمیرا طبسی – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن،دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد جلالی – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن،دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
همایون کتیبه – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی معدن و متالوژی

چکیده:

ایران ازلحاظ پتانسیل موادمعدنی و ذخایر زغالسنگ ازکشورهای غنی خاورمیانه به شمار می رود اکتشاف و استخراج این ذخایر ارزشمند و صادرات آنها علاوه برتوسعه اقتصادی باعث افزایش میزان اشتغال درکشور خواهد شد نظر به شرایط زمین شناسی متفاوت تشکیل اندیسهای معدنی محل و موقعیت هرکدما می توان فعالی اکتشافی ذخائر زغال سنگ را نه یک عملیات دوره ای و مداوم بلکه به عنوان یک پروژه تلقی نمود نظر به پرهزینه و حجیم بودن پروژه های اکتشافی بایستی از الگوی مناسبی جهت شروع و تداوم فعالیت های اکتشافی بهره گرفت بکارگیری روشهای مدیریت پروژه توسط مجریان طرح های اکتشاف باعث کاهش هزینه های اکتشافی اجتناب از پراکندگی و سردرگمی و اخذ تصمیم های صحیح درمراحل مختلف این پروژه ها خواهد شد قبل ازارایه الگوی اکتشافی و رسم شبکه پروژه اکتشافی بایستی پروژه را تاحد امکان به فعالیت های کوچک تقسیم و ساختارشکست کارآن را تهیه نمود علیرغم اهمیت پروژه های اکتشافی هنوز چنین ساختاری که دربرگیرنده تمامی اجزا پروژه باشد درکشور ارایه نشده است دراین مقاله کلیه فعالیت هایی را که درطی فرایند اکتشاف ذخایر زغال سنگی انجام میگیرد معرفی و توضیحات لازم درخصوص آنها راایه شده ودرخاتمه پیشنهاد شده که برای سایرمواد معدنی نیز چنین ساختاری تهیه شود تا دربرنامه ریزی اکتشافی آنها مورد استفاده قرارگیرد.