سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه فروزانفر – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
الهام خورشیدی – دانشجوی دکترا دانشگاه شیراز
جمشید شهاب پور – عضو هیات علمی بخش زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شایسته فر – عضو هیات علمی بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باه

چکیده:

کانسارهای مس رسوبی یکی از منابع مهم مس و عناصر همراه محسوب می گردند. گزارشهای زمین شناسی، چینه شناسی، ساختی، بافتی، ژئوشیمیایی و … نشان می دهد در محدوده ۱:۱۰۰۰۰۰ راور به واسطه ی وجود توالی های متعددرسوبی و سابقه تکتونیکی ای که دارد احتمال رخداد انواع کانسارهای رسوبی می رود؛ در این پژوهش با استفاده ازآمارژئوشیمیایی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS) به اکتشاف ناحیه ای در این منطقه پرداخته شده و طی آن ۴ منطقه به عنوان محدوده های مستعد وجود این کانسار معرفی شده است.