سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جعفرقلی – دانشجوی دکترای هوافضا
سیدرضا موسوی فیرده – دانشجوی دکترای کنترل

چکیده:

رفتار دینامیکی سامانه های پیشران سوخت مایع تا حد زیادی وابسته به عملکرد سیستم کنترل می باشد وظیفه یک سیستم کنترل دروهله ی نخست پایدارسازی وایجاد حاشیه ی پایداری مناسب برای مجموعه نهایی و درمرحله بعد ایجاد مشخصه های دینامیکی مطلوب مانند سرعت پاسخ و میزان فراجهش می باشد این وظیفه درمجموعه ی موتور مورد نظر برعهده شیرکنترلی رگولاتور تراست می باشد وجود پدیده های متعدد و متنوع فیزیکی شیمیایی در مجموعه ی موتور و وجود رفتارغ یرخطی دربرخی از المان های سیستم های کنترل مساله تعیین ارزیابی و تحلیل الزامات مربوطه را بسیارمشکل نموده است. دراین مقاله برمبنای تجربیات موجود در زمینه ی تحلیل پایداری موتورهای موشکی سوخت مایع و تحلیل و ارزیابی رفتار سامانه های کنترلی آنها تحلیل ها و اصلاحات انجام شده در سامانه ی کنترلی یاد شده برای بهینه سازی پایداری مجموعه ی موتور مورد بررسی قرارمیگیرد.