سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانیه فدایی – استاد راهنما – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – رودهن
امیدرضا بهرامی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – رودهن

چکیده:

توسعه و گسترش و معماری مدرن در عصر حاضر چالش های زیادی را پیش رو دارد که مباحث اقلیمی از مهمترین آنها به شمار می آید. شناخت دقیق اقلیم و ارائه راهکارهای اقلیمی با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی هر منطقه بدون شک یکی از شاخصه های معماری پایدار و یکی از عوامل تعیین کننده در شیوه ی معماری هر منطقه محسوب. لذا ؛ با توجه به اهمیت موضوع اقلیم در نحوه ی طراحی ، در این پژوهش سعی میشود ضمن معرفی اقلیم گرم و نیمه خشک و شاخصه – -های این اقلیم ، به مقایسه شرایط و راهبردهای اقلیمی در شهر دزفول بعنوان نمونه موردی این اقلیم پرداخته شود. با توجه به ماهیت مروری این پژوهش، روش تحقیق اتخاذ شده برای آن به صورت تحلیلی-توصیفی بوده و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای به توصیف موضوع پرداخته می شود