سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینت نائیجی – دانش اموخته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی وا
علی محمدی ثانی – استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
عیسی غلامپورعزیزی – استادیار گروه قارچ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده:

مایکوتوکسینها دسته ای از متابولیتهای ثانویه قارچی هستند که در روی گستره وسیعی از مواد غذایی نظیر غلات، دانه های روغنی میوه ها سبزیجات طی برداشت و انبارداری توسط قارچ فرصت طلب در شرایط حرارتی و رطوبت مناسب تولید می شوند افلاتوکسین ها B1,B2,G1,G2 رایج ترین و قدرتمندترین نوع این سموم می باشند کهبه دلیل اثرات سرطان کبد فعالیت سرکوب ایمنی و کاهش رشد بطو بالقوه برای سلامتی انسان مخاطره انگیز می باشند در این مطالعه در طی زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ ۴۰ نمونه چای داخلی و خارجی مصرفی شهرستان امل بطور تصادفی جمع اوری شده اند و از لحاظ افلاتوکسین توتال به روش الایزای مورد سنجش قرار گرفتند نمونه ها با متانول ۷۰% عصاره گیری شدند از ۲۰ داخلی همه نمونه ها ۱۰۰%با حداقل میزان ۲/۱ و حداکثر ۱۴/۵ میکروگرم درکیلوگرم الودگی افلاتوکسین توتال داشتند که دو نمونه ۱۰% بیشاز حد مجاز بوده است بیش از ۱۰ میکروگرم درکیلوگرم حد مجاز افلاتوکسین توتال در جیره غذایی انسان در استاندارد اروپایی درصورتی که از ۲۰ چای خارجی تمام نمونه ها ۱۰۰%با حداقل میزان ۱/۵ و حداکثر ۱۶/۵ میکروگرم در کیلوگرم الودگی داشتند و سه نمونه ۱۵% آن بیش از میزان استاندارد بوده است.