سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد اصغری جعفرآبادی – دانشگاه تربیت مدرس- گروه آمارزیستی- دانشگاه تربیت مدرس تهران
غلامرضا بابایی – دانشگاه تربیت مدرس- گروه آمارزیستی- دانشگاه تربیت مدرس تهران
محبوبه لشکری – دانشگاه مازنداران- دانش آموخته آمار- دانشگاه مازندران – بابلسر

چکیده:

پرسشنامه ی شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI) یک پرسشنامه استاندارد برای دامنه ی گسترده ای از ویژگی های خود توصیفی و نمره گذاری آنهاست که یک شاخص کمی از سازگاری هیجانی فرد و نگرش وی نسبت به شرکت در آزمون را به می دهد. از کاربردهای مهم آن در افراد سالم میتوان به مواردی چون ارزیابی فرد برای احراز سمت های مهم و شغل های پر استرس مثل استخدام افراد در فرودگاه ها، کارهای خلبانی، پلیس و مدیریت ها اشاره کرد که تشخیص سالم و به هنجار بودن افراد در این زمینه ها امری کاملاً حیاتی و سرنوشت ساز می باشد. هدف از این مقاله نحوه به کارگیری بهینه ی تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی میزان اعتبار و مولفه های شخصیتی ارائه شده توسط این پرسشنامه می باشد. برای این منظور پیشنهادهایی برای استفاده ی بهینه از روش تحلیل عاملی ارائه شده است.