سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی فرمهینی فراهانی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

شناسایی محدوده شنزارها و بررسی خصوصیات و ویژگیهای این مناطق از اصول کار جهت منشا یابی و تثبیت شنهای روان می باشد دراین پژوهش ابتدا محدوده شنزارهای کویرمیقان و اشکال ناهمواریهای ماسه ای آن تعیین شده است سپ س از مناطق شنزارهای منطقه مورد مطالعه نمونه های ماسه برداشت شده و خصوصیات فیزیکی شیمیایی مورفولوژیکی و مینرالوژیکی آنها درآزمایشگاه اندازه گیری شده است دانه بندی PH ، EC بافت درصد آهک و گچ وضعیت سطحی و شکل دانه ها و نوع کانی های ماسه ها از فاکتورهای مورد بررسی دراین پژوهش بوده اند براساس نتایج حصاله مساحت شنزارهای کویر میقان ۴۴۱ هکتار می باشد که درناحیه شمالی کفه نمکی کویر پراکنش داشته و عوارض ماسه ای بصورت نبکا و سیف درآن مشاهده می گردد.