سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد بیگلری – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده بهداشت، دانشجوی کارشناسی ارشد مه
کمال الدین اونق – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده بهداشت، دانشجوی کارشناسی ارشد مه
حامد فریدی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده بهداشت، دانشجوی کارشناسی ارشد مه
ر ضا نعمتی – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، دانشجوی کارشناسی ارشد مهن

چکیده:

به موجب تدوین قانون مدیریت پسماند و آئین نامه اجرائی پسماند به دنبال چشم انداز بیست ساله کشور و تکیه بر اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،بمنظور نیل به اهداف توسعه پایدار،سازمان مدیریت پسماند تشکیل گردید.از اینرو معاونت آموزش و پژوهش سازمان بازیافت مأموریت یافت تا به تدوین استراتژی و برنامه ریزی جهت پیاده سازی آن بپردازد.مبانی اصولی استراتژی پسماند های هر شهر را سیاست و برنامه ریزی در زمینه عناصر مختلف مدیریتی همچون فرهنگ و آموزش،سیستم ذخیره سازی،حمل و دفع مواد بویژه مواردی همچون تولید کمتر (minimization) و مسئله پر اهمیت بازیافت در مرحله ی تولید از مبدأ را شکل می دهد که می بایستی همراه با تکنولوژی متناسب هر شهر مورد توجه قرار گیرد.در شهر زاهدان علی رغم تلاش هایی که در سالهای اخیر صورت گرفته بیش از ۴۰ میلیون ریال روزانه بمنظور حمل و نقل ۲۲۰ton/day زباله تولیدی هزینه می گردد.لذا با توجه به مبهم بودن کارائی پاسخگویی استراتژی فعلی مسلم است که می توان با اعمال یک استراتژی مناسب، سهم عظیمی از هزینه ها را در تمامی مراحل مدیریت مواد زائد جامد کاهش داد.در این تحقیق با توجه به شرایط فنی و اقتصادی به روش ماتریس SWOT (ضعف ها،قوت ها،فرصت ها،تهدیدها) در جهت پیشنهاد استراتژی کارآمد جهت ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد شهر زاهدان اقدام و نتایج آن ارائه شده است.