سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره یوسف نژاد – سازمان بازیافت شهرداری اصفهان
تیمور باجول –
مجید عرفان منش –

چکیده:

امروزه مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار محسوب می شود و عوامل متعددی مانند الگوهای نادرست مصرف تنوع تولید محصولات و بسته بندی آنها باعث بوجود آمدن معضلات زیست محیطی بسیاری شده است و بدین سبب ضرورت طرح ریزی یک سامانه مدیریت راهبردی مواد زاید جامد درشهرها اجتناب ناپذیر است براین اساس هدف این پژوهش ارایه برنامه راهبردی مدیریت پسماند شهری جهت بهبود عملکرد سازمان بازیافت شهرداری اصفهان است براین اساس ابتدا به بررسی عوامل محیطی شامل عوامل اقتصادی تکنولوژی فرهنگی و سیاسی پرداخته و سپس فرصت ها و تهدیداتی که سازمان را تحت تاثیر قرار میدهند مشخص شده است همچنین با بررسی عوامل داخلی و خارجی و تشکیل ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی EFF,EFE موقعیت استراتژک سازمان مشخص گردیده و با استفاده از روش SWOT و ماتریس QSPM استراتژی مورد نظر تدوین و تحلیل شده است و درمرحله بعد اجرای استراتژی و درنهایت ارزیابی و کنترل استراتژی ها مورد مطالعه قرارگرفته است.