سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یداله مهرابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
نوید ضیایی درونکلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

آوندول با نام علمی Smyrnium cordifolium Boiss گیاهی مرتعی و از خانواده چتریان می باشد رنگ آن سبز روشن و درخشان بوده و دارای ریشه ساقه و برگهای معطر می باشد هدف از اجرای این طرح تعیین ارزش غذایی این گیاه برای نخستین بار می باشد نمونه ها در سه منطقه مختلف جغرافیایی بطور تصادفی در مراحل رویشی گل دهی و بذردهی تهیه و جهت تعیین ماده خشک ماده الی پروتئین خام مواد معدنی چربی خام فیبر خام دیواره سلولی دیواره سلولی بدون همی سلولز ف کربوهیدراتهای بدون فیبر ، انرژی خام به آزمایشگاه ارسال گردیدند و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SAS در قالب طرح کاملا تصادفی تجزیه واریانس شده و سپس میانگین ها به روش ازمون دانکن در سطح احتمال ۹۵% مورد مقایسه قرارگرفتند. برابر نتایج به دست امده بین مراحل مختلف رشدی و نیز در مناطق مختلف اختلاف معنی داری p 0/05 ³ وجود دارد بطوریکه میزان ماده خشکماده الی فیبرخام دیواره سلولی دیواره سلولی بدون همی سلولز انرژی خام و کلسیم از مرحله رویشی به بذردهی دارای افزایش بوده اند