سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
اکبر تقی زاده –
حسین جانمحمدی –

چکیده:

تعیین ارزش غذایی تفاله سیب با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خلعت پوشان و کارهای آزمایشگاهی آن در ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گرفت. هدف از انجام این تحقیق تعیین ارزش غذایی (ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام و خصوصیات تجزیه پذیری) تفاله سیب با استفاده از روش های In vitro gas production و In situ بود. در این تحقیق از ۲ رأس گوسفند فیستوله گذاری شده جهت انجام آزمایشات In Situو In Vitro استفاده شد. جهت بررسی و تحلیل داده های تجزیه پذیری از برنامه کامپیوتری NAWAY استفاده شد. ترکیبات شیمیایی تفاله سیب شامل پروتئین خام، چربی خام، NDF، ADF و خاکستر خام به ترتیب ۴۶/۸، ۲۲/۶، ۳۲/۵۵، ۳/۴۱ و ۸۸/۲ در صد بود. در روش تولید گاز، حجم گاز تولیدی ساعت ۴۸ انکوباسیون تفاله سیب، ۰۶/۲۴۳ میلی لیتر در گرم ماده خشک بود. در روش in situ در صفر ساعت انکوباسیون میزان ناپدید شدن ماده خشک تفاله سیب ۴/۲۳% و پس از ۹۶ ساعت انکوباسیون ۴۴/۸۰% بود. در صفر ساعت انکوباسیون میزان ناپدید شدن پروتئین خام تفاله سیب ۲۸/۱۴% و پس از ۹۶ ساعت انکوباسیون ۸۹/۷۸% بود. مقدار انرژی قابل متابولیسم بدست آمده از روش تولید گاز نیز برای تفاله سیب ۳۹/۹ مگا ژول بر کیلو گرم ماده خشک بود.