سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یوکاید اسمعیل پوراخلمد – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
فاطمه ایزدیان یزدان آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
آرش امیدی – استادیار گروه علوم دام دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
حسین نعیمی پور – کارشناس ارشد گروه علوم دام دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

این مطالعه در خراسان جنوبی شهرستان بیرجند انجام شد. این منطقه با میانگین بارندگی سالانه ۱۷۶ میلی‌متر، حداکثر درجه حرارت مطلق ۴۰ درجه سانتی‌گرادو حداقل درجه حرارت ۱۴- درجه سانتی‌گراد، دارای آب‌وهوایی نیمه خشک می‌باشد. در این مطالعه، ارزن دم روباهی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۸۹ کاشته شد و در سه مرحله رویشی، گلدهی و تولید دانه برداشت شده و در سایه خشک گردید و سپس آسیاب شد و برای تعیین ارزش غذایی که شامل ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر، الیاف نامحلول درشوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی بود به آزمایشگاه تغذیه دام در دانشکده کشاورزی بیرجند منتقل شد. نتایج در سه مرحله رویشی، گلدهی و تولید دانه شامل ۱۸٫۴۵%، ۱۹٫۰۲% و ۱۹٫۱۵% ماده خشک، ۳۳/۱۲%، ۷۸/۱۰% و ۲۳/۱۰% پروتئین خام،۱۳%، ۱۰% و ۸% خاکستر، ۵۹٫۷۲%، ۶۰٫۷۵% و ۶۳٫۵۶% الیاف نامحلول در شوینده خنثی و۴۹٫۹۲% ، ۵۵٫۳۹% و ۵۷٫۷۴% الیاف نامحلول در شوینده اسیدی بود.