سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا زارع پور – کارشناس ارشد اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد طرح شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
مرتضی تهامی پور – دانشجوی دکتری اقتصاد
علیرضا شاوردی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

منابع آبی با توجه به تقاضای رو به افزایش حجم و استفاده های متفاوت از آن به شدت تحت فشار است و تخصیص این منابع محدود میان نیازهای رو به افزایش روز به روز مسائل پیچیده تری را برای مدیریت منابع آب فراهم می کند براورد ارزش آب قادر است راهگشای حداقل دو مساله مهم در مدیریت منابع آب باشد اول اینکه بهترین و موثق ترین ابزار تخصیص ارزش اقتصادی آب است دوم اینکه در سرمایه گذاری درطرحهای منابع اب باید توجه داشت که ارزش و هزینه کامل آب در تعادل و برابری قرار گیرد این دو موضوع می تواند دو خط مشی مهم در حیطه تصمیم گیری های مدیریتی را فراهم آورددر این مطالعه با استفاده از ازرش گذاری مشروط و روش مشاهده مبادلات بازار آب ارزش اقتصادی آب در مصارف شرب استان خوزستان براورد شده است اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل ۱۵۶ پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی در سال ۱۳۸۹ در استان خوزستان بدست آمده است.