سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مرجان شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف از این تحقیق استفاده از صافی چکنده با بستر طبیعی درتصفیه فاضلاب لبنی و تعیین مناسب ترین ارتفاع ستون صافی به منظور انجام بهتر عمل تصفیه فاضلاب موردن ظر است امروزه با افزایش مقدار فاضلاب های صنعتی به کارگیری روشهای بیولوژیکی برای داشتن راندمان تصفیه بالاتر و هزینه اقتصادی کمتر بیشتر مورد توجه قرارگرفته است صافیهای چکنده بیولوژیک غیرمستغرق با بستری ثابت برای رشد بیوفیلم برای حذف مواد آلی یا نیتریفیکاسیون فاضلاب شهری با صنعتی مناسب می باشند جهت بررسی عملکرد صافی چکنده پایلوتی با ارتفاع ۲٫۱ متر و قطر ۲۱ سانتمتر ساخته می شود که با سنگ آتشفشانی با قطر متوسط ۳ سانتیمتر و دارای ۶۰ درصد تخلخل پرشده اهست به منظور راه اندازی سیستم لجن هوازی از تصفیه خانه کارخانه شیرپگاه و بعد از گذشت ۲۳روز و کامل شدن راه اندازی فاضلاب شیرکارخانه پگاه بدون حضور آب پنیر با متوسط cod برابر ۲۷۵۰ میلی گرم برلیتر و نیتروژن کجلدال کل TKN و فسفر کل TP به ترتیب ۱۰۷و۵۰ میلی گرم برلیتر و PH6.8 تا ۷٫۲ دردمای ۷تا۱۳درجه سلسیوس درمخزن مایع پایلوت قرارگرفت درزمان ماندهای ۱۲و۷و۸و۶و۴ ساعت درسه ارتفاع ستون ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ سانتی متر پارامترهای فاضلاب نظیر PH,TP,TKN,COD اکسیژن محلول و دما مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده نشان میدهد که درارتفاع ۱۰۰ سانتیمتر از ستون با زمان ماند ۶ ساعت می توان راندمان حذف COD بیش از ۸۰ درصد و تقریبا برابر با ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتری بدست آورد درحالیکه اکسیژن محلول دراین ارتفاع بیش از ۲ میلی گرم می باشد.