سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن سعیدی – دانشیار گروه آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدیه سلمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران
مرضیه رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به مصرف سوخت نفت کوره به خصوص در فصل زمستان در اکثر نیروگاه های حرارتی کشور و اهمیت بررسی اثرات این فرایند بر آلودگی هوا در مناطق اطراف، انتشار دی اکسید گوگرد که یکی از مهم ترین آلاینده های هواست از دودکش نیروگاه سهند واقع در کیلومتر ۸جاده بناب-تبریز مورد شبیه سازی با مدلscreen3 قرار گرفت . نتایج نشان داد انتشار دود در غالب موارد به سمت شرق بوده و حداکثر غلظت های دی اکسید گوگرد در فواصل ۱,۱ تا ۶,۵ کیلومتری پایین دست دودکش نیروگاه به وقوع خواهد پیوست . همچنین بیشترین میزان تجاوز از حد استاندارد در فصل تابستان و در شرایط جوی بسیار ناپایدار(کلاس پایداریA اتفاق می افتد.