سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزاد جلیلیان تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشا
پیام جوادی کیا – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

ایران با تولید ۲/۱۵ میلیون تن هندوانه در سال، رتبه سوم را بعد از کشورهای چین و ترکیه در تولید این محصول به خود اختصاص داده است. هندوانه از نظر وزن و حجم بزرگترین میوه است و همین امر موجب بروز معضلاتی در حمل و نقل این محصول میشود . ک یی از ویژگی های مهم محصولات کشاورزی، حساسیت در برابر آسیب و صدمات مکانیکی است . هنگام برداشت، جابجایی، حمل و نقل، بسته بندی و سایر عملیات پس از برداشت، نیروی های مکانیکی مختلفی به محصولات کشاورزی وارد م یشود. این نیروها می تواند موجب آسیب دیدگی سطحی و یا داخلی در محصولات کشاورزی گردد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار انسیس مدلی از هندوانه رقم کریمسون سوئیت تهیه گردید و با استفاده از آزمون سقوط، تغییرشکل ایجاد شده در مدل پس از سقوط از ارتفاعات مختلف، در لحظه برخورد بررسی گردید . بدین ترتیب ارتفاع بحرانی برای سقوط هندوانه تعیین گردید . بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که ارتفاع ۱ متر باعث ایجاد تغییر شکل آستانه شکست در هندوانه میگردد. هر چند که ارتفاعات کمتر نیز باعث ایجاد تغییر شکل قابل توجهی در هندوانه گشته و سبب آسیب دیدن بافت داخلی آن میگردد.