سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مزدک سعیدی سامانی – فارق التحصیل کارشناسی ارشد رشته مکانیک سنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب
اصغر لادریان – استادیار دانشگاه اراک

چکیده:

یکی از عمدهترین هزینهها در حفاری، استهلاک مته و میزان پیشروی آن است. در پیشروی حفاری عوامل متعددی مؤثرند که حالت بهینه را میتوان با توجه به این عوامل تعیین نمود. از جمله این پارامترها، وزن روی مته، سرعت دوران حفاری، مشخصات گل حفاری (وزن مخصوص، لزجت، دبی و….) و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سازند مثل تخلخل، وزن مخصوص و مقاومتهای فشاری و برشی سازند است که متناسببا این پارامترها سرعت حفاری تغییر مییابد. همچنین نوع متهها و خصوصیات سیال حفاری نیز از عوامل مؤثر می باشند. در این مقاله علاوه بر مواردی که در بالا اشاره شد بحث اصلی مطالعه موردی بر رویمقاومت فشاری سازند در قالبی گسترده و به شکلی مقایسه وار صورت گرفته است. تاکنون فعالیتهای زیادی انجام گرفته و مدلهای مختلفی در همین رابطه ارائه شده است که ایدهی جدید در این مقاله علاوه بر مطالعه موردی، پردازش دادهها در مدلی تازه و به شکلی جدید صورت گرفته است