سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رسولی – دانشجوی فوق لیسانس مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب دانشگاه تهران
روح اله نوری – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
محمدرضا وصالی ناصح – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
مهرداد نظریها – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

تشخیص میزان همبستگی بین متغیرهای الاینده فیزیکی و شیمیایی اولین گام اساسی در اکثر مباحث مدیریت کیفی آب د رجهت کاهش هزینه های تحقیقاتی است سفید رود بعنوان دومین رودخانه بلند ایران و گسترده ترین حوضه ابریز شمال کشور از الوده ترین رودهای کشور است با این حال مطالعات انجام شده دراین حوضه بسیار محدود بوده و جهت بهبود وضعیت کیفی آن نیاز به مطالعات جامع احساس می گردد دراین تحقیق اطلاعات به دست امده از ۱۳ ایستگاه جهت تعیین ارتباط بین پارامترهای الاینده فیزیکی و شیمیایی توسط روش تحلیل همبستگی کانونیک CCA مورد استفاده قرار گرفت نتایج این تحقیق در حالت کلی حاکی از ارتباط قوی بین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی می باشد بنابراین با توجه به این نتایج می توان استنباط نمود که منشا هر دودسته از پارامترهای الاینده مذکور می تواند یکسان باشد. بنابراین برمبنای نتایج بدست امده از این تحقیق سعی در کاهش منابع الاینده انسان ساخت می تواند گامی مهم در پایش و بهبود کیفی این رودخانه مهم کشور باشد.