سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالله فرجی – استادیار دانشگاه زنجان
نسرین محمدیان – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه زنجان
سکینه امینیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم مدرس پیام نور زنجان

چکیده:

در هر مرحله از رشد و نمو گیاه دارای نیازهای خاص دمایی است؛ لذا تجاوز از آستانه های مطلوب دمایی اثرات نامطلوبی بر رشد و نمو و در نهایت میزان تولید و عملکرد آن دارد. این مسئله حاکی از آن است که دماهای ۰ تا ۵/۴- درجه که دهه های اول فروردین تا اوایل اردیبهشت اتفاق می افتند در مراحل مختلف رشد عملاً آسیبهای شدیدی در حدود ۸۰٪به باغات بادام کرمانشاه وارد می آورد. با بهره گیری از روش های آماری، درصد احتمال وقوع و دوره های بازگشت یخبندان بهاره در مراحل مختلف رشد (آغاز گلدهی، گلدهی کامل وتشکیل میوه ) با استفاده از معادله ویبول محاسبه گردید. میزان نوسان یخبندان های بهاره را از میانگین خود و مقادیر حدود اطمینان (فواصل حدود بالا و پایین) براساس توزیع t محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که وقوع یخبندان دیررس در منطقه مورد مطالعه باعث وارد شدن خسارات عمده به باغات منطقه شده است که به طور معمول در مرحله ی شکوفه دهی و خوشه بندی بودند.