سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن دهقان دهنوی – استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی یزد بافق
محمود معین الدین – استادیار دانشگاه آزاد یزد
ندا صبا – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

بوجودآمدن تجارت جهانی و گرایش بنگاه های اقتصادی به تجارت الکترونیک به همراه پیشرفت فناوری عواملی هستند که باعث توسعه مفاهیم و روشهای حسابداری شده اند این تحولات محیط حسابداری را دگرگون کردهاند اما مشکل دستیابی به حسابداران ورزیده به خاطر ضعف آموزش حسابداری بیشتر به چشم م یخورد لذا هدف اصلی این تحقیق شناسایی دانش و مهارتهای مورد نیاز برای آموزش حسابداری باتوجه به تغییرات محیط تجاری به منظور تطابق نیازهای حرفه ای و اموزه های دانشگاهی است برای نیل به هدف پژوهش ۴۳متغیر مربوط به دانش و مهارت آموزش حسابداری شناسایی شده و به ۶مولفه تقسیم شده است جامعه اماریاین تحقیق شامل شاغلین درحرفه است که اعضای آن ازطریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند برای ازمون مولفه ها ازتحلیل عاملی اکتشافی و تایید استفاده شده است