سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا نایبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
بیتا آیتی – دانشیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
حسین گنجی دوست – استاد گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درسالهای اخیر کاربرد روشهای اکسیداسیون پیشرفته از جمله واکنشهای فتوکاتالیستی برای حذف آلاینده های سمی و سخت تجزیه پذیر از آب آشامیدنی و پساب کارخانجات نساجی گسترش زیادی یافته است دلیل این امر خصوصیا منحصربفرد آنها از جمله تجزیه کامل آلاینده ها قابلیت بالا در حذف انواع آلاینده در مدت زمان کوتاه عدم مشکل دفع باقیمانده ها و قابلیت عملکرد در دما و فشار محیط می باشددراین تحقیق حذف ماده آلی رنگزای AB113 توسط نانوذرات TiO2 تثبیت شده بربستر بتنی در فرایند فتوکاتالیستی درشرایط مختلف مورد مطالعه قرارگرفت لذا جهت تعیین نحوه پوشش دهی بهینه نانوذرات بربستر بتنی دو بستر حاوی ۴۰ گرم برمتر مربع نانوذرات TIO2 به دو روش MSP,SSP آماده شد بنابرنتایج حاصل تحتتابش UV 150 وات درمدت زمان یک ساعت برای دو بستر مذکور به ترتیب ۹۵/۱ و ۷۵/۴ درصد و پس از ۴ ساعت به ترتیب ۹۹/۲، و ۹۵/۵ درصدحذف رنگ حاصل شد همچنین در بررسی اثر PH بهینه راندمان حذف رنگ درPH های ۳، ۶/۵، ۹ و ۱۱ پس از ۲ ساعت به ترتیب حدود ۷۱/۲ ، ۸۶/۸، ۹۰/۳، ۹۰/۱ درصد و پس از ۴ ساعت حدود ۹۱/۸، و ۹۳/۴، ۹۴/۴ و ۹۴ درصد بدست آمد که حاکی از بازده بیشتر حذف رنگ درم حیط قلیایی می باشد.