سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس نیک نژاد – دانشگاه یاسوج بخش مهندسی مکانیک
غلامحسین لیاقت – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دراین مقاله باانجام تستهای محوری با دونرخ بارگذاری ثابت ۵ و ۵۰mm/min برروی پانلهای لانه زنبوری ۶۳ سلوله دردو حالت توخالی و پرشده از فوم پلی اورتان اثرپرکننده فوم ونرخ بارگذاری بررویسازه در سرعتهای پایین بررسی می شود با تزریق فوم پلی اورتان با دانسیته نسبی ۶۵ درون سلولهای لانه زنبوری با آرایش سلولی ۹×۷ و انجام تستهای فشارمحوری با سرعت ثابت نمودارهای نیرو – تغییر مکان نمونه ها دردو حالت توخالی و پرشده از فوم به ازای دو نرخ بارگذاری مختلف بدست آمده است مقایسه نتایج تجربی نمونه ها نشان میدهد که پرکننده فوم باعث افزایش میزان جذب انرژی و تعداد چینها و کاهش طول موج چین خوردگی می شود ولی نرخ بارگذاری در محدوده سرعت پایین اثر چندانی براین کمیت ها ندارد.