سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی ارمون – موسسه آموزش عالی فارابی
شعبان الهی – هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا یاری – هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

طراحی و استقرار شهر الکترونیکی با هدف تغییر الگوی خدمات رسانی سنتی ازجمله رویکردهای نوین توسعه فناوری اطلاعات است که انتظار می رود نقش قابل توجهی در بهبود کیفیت زندگی ایجاد کند با توجه به اهمیت موضوع دراین مقاله سعی شده است ضمن بررسی تاریخچه شکل گیری شهر الکترونیک درجهان و ایران تعریفی ج امع از شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک ارایه داده و سپس به بررسی مزایا و اثرات مثبت استقرار شهر الکترونیک از جنبه های مخلتف پرداخته و چارچوبی چند مرحله ای جهت استقرار شهر الکترونیک ارایه داده ایم همچنین چالشهای پیاده سازی شهر الکترونیک درهرمرحله راتشریح نموده ایم.