سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمانه پورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- عضو باشگاه پژوهشگران جوان
محمدحسن رحیمیان – کارشناس آبیاری و زهکشی مرکز ملی تحقیقات شوری
منصور کلانتر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
سوردابه پورمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

بروز پدیده خشکسالی خصوصا د ر سالیان اخیر تاثیرات منفی بر پوشش گیاهی طبیعی و کشاورزی در سرتا سر ایران گذاشته است . امروزه پایش خشکسالی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی می تواند نقش مهمی در پهنه بندی مناسب این رویداد داشته باشد . به طوری که تهیه نقشه خشکسالی منج ر به شناسایی مناطق خطر خیز و در نتیجه انجام هر چه بهتر مدیریت بحران در منطقه می شود . دشت یزد-اردکان در ایران مرکزی از جمله مناطقی بوده متاثر از خشکسالی های اخیر بخشی از پوشش طبیعی خود را از دست داده است . هدف از تحقیق حاضر بررسی قابلیت سنجش از دور در تعیین اثرات خشکسالی بر پوشش گیاهی در دشت یزد -اردکان و پهنه بندی مناطق خطر خیز این دشت و شناسایی و معرفی مناطقی که بیشتر در معرض خطر خشکسالی قرار دارند می باشد . بنابراین از یک سری زمانی ده ساله تصاویر ماهواره ای مودیس جهت برآرود شاخص های پوشش گیاهی نظیر PVI ,SAVI , NDVI و … استفاده شد و با تطابق آن با پارامترهای اقلیمی , به پهنه بندی مناطق خطر خیز دشت یزد -اردکان پرداخته شد . نتایج این تحقیق کارایی بالای سنجش از دور را در شناسایی خشکسالی ها و پهنه بندی آن نشاندادند.