سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا سعیدی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک
کورش شهریار – استاد دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

معدن زغال سنگ پروده ۱ طبس، یکی از معادن ایران است که به روش جبهه کار بلند تمام مکانیزه استخراج می شود. در این معدن، یکی از مهم ترین کاربردهای لنگه های زنجیری، نگهداری آماده سازی های چند انتری می باشد. بنابراین، عدم طراحی مناسب لنگه های زنجیری می تواند مشکلات جبران ناپذیری به همراه دشته باشد. از روش تجربی ALPS، و روش های عددی می توان به عنوان روش های طراحی لنگه های زنجیری در روش جبهه کار بلند استفاده کرد. در این تحقیق، پانل ۲ جبهه کار بلند معدن پروده ۱ طبس به عنوام مورد مطالعاتی در نظر گرفته شده است و طراحی لنگه های زنجیری مربوط به راهروهای تهویه با استفاده از روش ALPS و مدل سازی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد، عرض مناسب برای لنگه ها زنجیری در این معدن بر اساس روش تجربی آلپس و مدل سازی عددی به ترتیب ۲۰/۵۵ و ۱۹/۵ متر می باشد.