سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان گل مکانی طرقبه – دانشجوی دکتری گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
هومن لطیفی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سیداحسان سبحانی – مربی گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
کامیار احمدی – دانشجوی دکتری گروه ژئوفیزیک

چکیده:

در بسیاری از پروژه های اکتشافاتی مانند اکتشافات باستان شناسی پیش از حفاری برای ممانعت از وارد شدن آسیب به آثار باستانی تعیین محل دقیق اجسام مدفون در زمین الزامی است پیشتر گاهی اتفاق افتاده که براثر یک اشتباه کوچک در تعیین محل اجسام مدفون این آثار به کلی تخریب شده اند اکثر اوقات برای تعیین محدوده دقیق اجسام مدفون با روشهای الکتریکی از پیمایش هایی درجهات متفاوت استفاده می شود که این امر باعث افزایش درهزینه ها و زمان عملیاتی می گردد لذا ما به بررسی روشی می پردازیم که با کمک آن بتوان به طرز چشمگیری در هزینه و زمان عملیات ژئوفیزیکی صرفه جویی کرد و همچنین به دقت بیشتری در زمینه اکتشافات زیرسطحی در اعماق کم نسبت به دیگر روشهای الکتریکی دست یافت. روشی که دراین تحقیق شرح داده شده است استفاده از فاکتوری به نانم نسبت ناهمگنی سمتی AIR می باشد که با استفاده از آن می توان لبه های اجسام مدفون در زمین را با دقت خوبی آشکارسازی کرد.