سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حلیمه مرادنیا – کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی
محمد خضری – کارشناس مسئول بخش میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علی محمدی ثانی – استادیار دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

آفلاتوکسین ها بوسیله برخی از گونه های آسپرژیلوس تولید می شوند آفلاتوکسین B1,M1 به عنوان عامل سرطانزای کلاس ۱و۲ طبقه بندی میشوند هدف ما دراین مطالعه تعیین آلودگی به آفلاتوکسین M1 درشیرهای پاستوریزه تولید شده در استان خراسان رضوی بودها ست دراین مطالعه تعداد ۱۶۸ نمونه شیرپاستوریزه درخلال نیمه دوم سال ۱۳۸۹ تاپایان نیمه اول سال ۹۰ از ۲۵ واحد تولیدی شهرهای استان خراسان رضوی ارزیابی گردیدند آنالیز نمونه ها بروش الایزا انجام گردید براساس یافته های این مطالعه در ۱۰۰ درصد نمونه ها آلودگی به AFM1 مشخص گردید و در ۱۴۸ نمونه ۸۸٫۱% آفلاتوکسین M1 کمتر از ۵۰ppt و قابل قبول تعیین گردیند این تحقیق همخوانی نسبی با یافته های سایرمحققین دراین زمینه دارد اخیرا تحقیقات متعددی درزمینه تعین آلودگی آفلاتوکسین M1 درانواع شیرپاستوریزه و UHT درایران انجام شده است براساس مطالعات متعدد انجام شده درزمینه آلودگی آفلاتوکسین M1 درایران به نظر می رسد مشکل جدی برای بهداشت عمومی بویژه برای کودکان و نوزادان وجود دارد و کنترل و کاهش الودگی با AFM1 با استقرار سیستمهای تولید بهینه و کنترل نقاط بحرانی خطر درتولید شیرقابل دستیابی خواهد بود.