سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل سیفی – گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیده ساناز رمضانپور – گروه اصلاح نیاتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
مهدی شریفانی – گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

درختان سیب همانند تعدادی دیگر از میوه های تیره رزاسه خودناسازگارند. سیستم خودناسازگاری در سیب بوسیله یک مکان ژنی با چند آلل کنترل می شود. در این مطالعه خودناسازگاری در نه رقم سیب بوسیله واکنش زنجیر های پلی مراز و با استفاده از ۱۲ آغازگر ویژه آلل های S1, S2, S3, S4, S5, S9, S18, S19, S20, S23, S24, S26 مطالعه شد. در پنج رقم هر دو آلل شناسایی شد شامل گلاب اصفهان (S18, S24)، گلاب نوری مراغه (S4, S23)، قاسم شاهی (S1, S23)، گلمکانی (S3, S23) و ملکه لبنان (S23, S24) ولی در چهار رقم فقط یک آلل شناسایی شد.