سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر نیمجردی – دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس –
رحمت ا… عمادی –

چکیده:

برای تولید کامپوزیتها روشهای متنوعی وجود دارد، که در مورد کامپوزیتAl2O3-TiC به علت بالا بودن دمای هر دو ترکیب وهمچنین خاصیت مواد اولیه در انجام واکنش گرمازا روشSHS روشی کارآمد و مفید است. برای بدست آوردن کامپوزیت از این روش ابتدا پودرهای اولیه را که شاملTiO2-Al-C هستند به نسبت بهینه مخلوط میکنیم.یکی ازپارامترهای این روش دمای اشتعال است.برای کاهش دمای اشتعال و همچنین بالا بردن واکنشپذیری مواد اولیه میتوان واکنشدهندهها را در معرض فعالسازی مکانیکی قرار داد. برای استفاده از فعالسازی مکانیکی باید به یکسری نکات توجه کرد این نکات شامل بررسی پارامترهای موثر بر فعالسازی مکانیکی، ازجمله زمان آسیاب، نسبت گلوله به پودر، متغیرهای آسیاب(سرعت چرخش، زمان، حضور گاز محافظ) و… است. یکی ازمواردی که باید مد نظر قرار داد جلوگیری از انجام واکنش در حین فعالسازی مکانیکی است که با بررسی پارامترهای ذکر شده می- توان یک محدوده بهینه را تعیین کرد. در این تحقیق با استفاده از آسیابکاری نمونه پودری برای زمانهای مختلف و همچنین تغییر در سایر پارامترها موثر بر نمونه تحت عملیات فعالسازی مکانیکی قرار میدهیم، تا یک شرایط بهینه را برای فعالسازی بدست آوریم