سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه دانشور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلا
هوشمند عطایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

شهر همدان با داشتن تمدن شهری بسیار کهن و قابلیت های توریستی و اکوتوریستی بی نظیر مانند غار علی صدر می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی گردشگری خصوصاً گردشگری طبیعی به عنوان یکی از شهرهای غربی ایران داشته باشد. هدف مقاله حاضر شناخت محدوده زمانی مطلوب آسایش بیوکلیماتیک در شهر همدان می باشد که برای نتیجه گیری بهتر از چند مدل و شاخص اقلیمی استفاده شده است در این تحقیق از شاخص های بیکر، دمای معادل، مؤثر و شاخص سختی هوا استفاده شده است. روش کار تحلیلی و با استفاده از داده های اقلیمی و تجزیه و تحلیل آن در قالب مدل های کلیماتیک آسایش انسانی می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در ماه های ژوئن، ژولای، اگوست و سپتامبر دارای شرایط مطلوب و نسبتاً مناسب قرار دارد که همزمان با شروع گرما و فصل تابستان می باشد. بدین معنا که با برنامه ریزی مناسب می توان گردشگری فصلی را توسعه داد.