سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه ولاشجردی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیاو برنامه ریزی توریسم، دانشگاه سیستان وب
سارا کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیاو اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان وبلوچستا

چکیده:

بهره گیری از شاخص های آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی، می تواند به برنامه ریزی گردشگری کمک نماید تا جاذبه های گردشگری به منظور گذران اوقات فراغت مورد استفاده بهتر قرار گیرند. در این مقاله آسایش اقلیمی ماهانه برای شب و روز بر اساس الگوی آسایش بافت اوانز تعیین شده است. عناصر اقلیمی مورد نیاز در الگوی بافت اوانز، بیشینه و کمینه دمای هوا، بیشینه و کمینه رطوبت نسبی و سرعت باد در مقیاس ماهانه می باشد . برای تحلیل عناصر اق لیمی از داده های آماری ایستگاه سینوپتیکی چابهار طی دوره آماری( ۱۳۸۷-۱۳۶۵ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آسایش روزانه چابهار در ماههای فروردین، آذر، دی، بهمن و اسفند می باشد و آسایش شبانه در ماههای فروردین، اردیبهشت، خرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند می باشد