سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیده زابلی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه طبرستان
اکرم کمالی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه طبرستان

چکیده:

آب و هوا به عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش یا کاهش گردشگری همواره مطرح بوده است. در این تحقیق شرایط آسایش حرارتی انسان بر اساس شاخص متوسط نظر سنجی پیش بینی شده (pmv) با استفاده از داده های روزانه و ساعتی ایستگاه بم در طول دوره آماری ۲۰۰۷-۱۹۵۷ به مدت ۵۰ سال بررسی گردید. متغیرهایی که در این روش مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از دو متغیر فیزیولوژیک شخصی که فعالیت و پوشش هستند و چهار متغیر فیزیکی اقلیمی دمای هوا، میانگین درجه حرارت تابشی ، سرعت باد و رطوبت نسبی. هدف از این تحقیق بررسی آسایش اقلیمی شهر بم برای گردشگری است. نتایج این بررسی نشان داد که شهر بم تنوع زیادی در گردشگری دارد. مناسب ترین زمان برای برپایی تورهای گردشگری، ماههای مارس و آوریل، نوامبر و اکتبر می باشد. شهرستان بم روزهای سرد را از ماه دسامبر تا فوریه و رزوهای گرم را از ماه مه تا سپتامبر می گذراند و اقامتگاههای گردشگران برای اسکان شبانه از ماههای نامبر تا مارس باید مجهز به امکانات گرمایی و از ژوئن تا آگوست مجهز به امکانات سرمایشی باشند.