سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما مهران نیا – کارشناس ارشد خاک و پی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله رفتار مکانیکی نمونه های خاک مخلوط شده با نوعی الیاف پلیمری (در اصطلاح کارخانه نایلون ۶-۶ مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا مشخصات مقاومتی خاک مسلح مورد نظر با استفاده از دو فرمول ارائه شده توسط میچالوفسکی و ماهر محاسبه شده است و در ادامه آزمایشهای برش مستقیم و سه محوری بر روی ماسه ریز و ماسه درشت مسلح شده به الیاف مورد بحث قرارگرفته و نتایج آن با نتایج به دست آمده از دو فرمول میچالوفسکی و ماهر مقایسه شده است. با مقایسه فرمول میچالوفسکی و آزمایشهای برش مستقیم و سه محوری نتیجه گیری می شود که این فرمول مقاومت خاک مسلح شده را کمتر از آزمایشها نشان می دهد. در واقع این فرمول نتایج محافظه کارانه تری نسبت به نتایج آزمایشگاهی دارد. با مقایسه فرمول ماهر و آزمایشهای برش مستقیم و سه محوری پیشنهاد می شود برای ماسه ریزدانه مقدار ضریب آزمایشگاهی که بستگی به نوع ماسه دارد حدود ۲٫۸ و برای ماسه درشت مقداراین ضریب حدود ۱٫۷ انتخاب شود. البته به نظر می رسد این ضریب نه تنها به نوع ماسه بلکه به درصد وزنی الیاف نیز بستگی دارد