سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود قدسیان – استاددانشگاه تربیت مدرس
رهام اکبری طائمه – کارشناس ارشد عمران آب
الهام گلچوبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سرریزجانبی درپروژه های مختلف بهعنوان وسایل کنترل آبگیری و اندازه گیری جریان به صورت جانبی به کارمیروند دراین تحقیق با استفاده از داده های آزمایشگاهی مربوط به سرریز جانبی لبه تیز مثلثی با زوایای راس ۳۰ و ۶۰ و۹۰و۱۲۰ درجه ابتدا با آنالیز ابعادی پارامترهای موثربرنسبت دبی عبوری از سرریز به دبی بالادست سرریز مشخص شد نتایج نشان داد که نسبت دبی عبوری از روی سرریز تابعی از عدد فرود بالادست عمق نسبی جریان و زاویه راس سرریز است درادامه با بهره گیری از پارامترهای مذکور رابطه ای جدید برای تخمین این نسبت حاصل شدکه جوابهای نسبتا قابل قبولی را باتوجه به تنوع زاویه راس سرریز بدست می دهد.