سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان گل مکانی طرقبه – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
میرستار مشین چی اصل – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
هومن لطیی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
سیداحسان سبحانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

تاکنون برای تعیین عمق سفره های اب زیرزمینی و بررسی شیب لایه هایی که در سطح زمین رخنمود ندارند غالبا از روشهای ژئوالکتریکی نظیر مقاومت ویژه و قطبش القایی استفاده شده است این روشها اگر چه قادرند باتقریب بسیار خوبی زمین را بصورت دو بعدی بررسی کنند و سطح سفره های اب زیرزمینی عمق سنگ کف و میزان شوری و شیرینی آب را تعیین کنند اما به خوبی قادر به تعیین محدوده افقی این منابع اب نیستند بنابراین اگر لازم باشد که محدوده یک قنات شیب هیدرولوژیکی و پارامترهایی از این قبیل با دقت خوبی تعیین گردند باید بتوان زمین تحت بررسی را به شکل سه بعدی مطالعه کرد پیشتر برای تعیین محدوده ابهای زیرسطحی با روشهای الکتریکی از پیمایشهایی درجهات متفاوت استفاده می گردید که این امر باعث افزایش در هزینها و زمان عملیاتی می گردید لذا دراین تحقیق ما به بررسی روشی می پردازیم که با کمک آن بتوان به طرز چشمگیری در هزینه و زمان عملیاتی ژئوفیزیکی صرفه جویی کرد و همچنین به دقت بیشتری در زمینه تعیین مرزهای منابع زیرسطحی اب نسبت به روشهای الکتریکی معمول دست یافت. روشی که دراین تحقیق شرح داده شده است استفاده از فاکتوری به نام نسبت ناهمگنی سمتی AIR می باشد که پارامتری برای تعیین مرز هرگونه ناهمگنی زیرسطحی از جمله سفره های اب زیرزمینی می باشد.