سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد رجب زاده طهماسبی – نیروگاه رامین
محمد احسانی پور – نیروگاه رامین

چکیده:

رودخانه کارون که منبع تامین کننده آب نیروگاه رامین میباشد در چند سال اخیر بر اثر پدیده خشکسالی و ادامه آن باعث کاهش چشمگیر دبی عبوری گردیده است . در اثراین پدیده میزان املاح و ناخالصی های آب افزایش یافته است که برروی تجهیزات حرارتی تاثیر منفی به جا گذاشته است . در این تحقیق تغیرات شیمیایی- فیزیکی آب کارون در فاصلهزمانی سالهای ۸۸-۸۳ مورد بررسی قرار گرفت پارامترهایکنترل شده باهم مقایسه گردیدند. و اثرات این ناخالصی ها برروی سیکل آب و بخاروتجهیزات آب گردشی مورد بحث قرار داده شد. در انتها راهکارهای مناسب جهت کنترل فراینده رسوبگذاری وخوردگی در تجهیزات ارائه گردید. بسیاری از ترکیبات موجود در سطح زمین میتواند در اثر ریزش آب ویا عبور برروی آنهادر آب حل شود. انحلال این ترکیبات برروی کیفیت آب ها اثر میگذارد . کیفیت مطلوب برای آبهای صنعتی کاملاَ به کار برد آنها بستگی دارد . برای تولید بخار در بویلر های فشار بالا خلوص زیاد مو رد نیاز است. نا خالصی های آب میتوانن د درون تجهیزات حرارتی ایجاد رسوب ، خوردگی ، آلودگی میکروبی و غیره نمایند . جهت کنترل خوردگی و رسوبگذاری در آب های خنک کن و تجهیزات حرارتی میبایست تیمار خاصی برروی آب انجام داد تا آب با کیفیت بالا تهیه نمود . این تیمار ها شامل زلال سازی ، نرم سازی ، بی یون کردن آب ، تقطیر و در انتها تزریق مواد شیمیایی مناسب حهت کنترل خوردگی و رسوب گذاری در سیستم میباشد .هرچه ناخالص های موجود در آب بیشتر باشد برای رسیدن به آب با کیفیت بالا میبایست هزینه بیشتری پرداخت شود..